HR-QuickScan

De HR-QuickScan is een snelle diagnose-instrument om in een korte tijdsbestek de sterke en zwakke kanten van uw personeelsbeleid in kaart te brengen. De HR-adviseur van HRM select onderzoekt aan de hand van een checklist de personeelsinstrumenten, de arbeidsrechtelijke aspecten en het personeelsbeleid in uw onderneming. Via dit onderzoek wordt een verslag opgesteld waarin wordt aangegeven welke aspecten sterk of zwak zijn. Extra aandacht wordt besteed aan die onderdelen waarop u direct (financieel of juridisch) risico loopt. Daarbij worden aanbevelingen opgesteld. Gezamenlijk met u worden hierna actiepunten geformuleerd die tot verbetering van het personeelsmanagement leiden.

Aspecten die tijdens de scan aan de orde komen:

 • Personeelsdossier;
 • Personeelsinformatiesysteem;
 • Personeelszorg;
 • Interne communicatie en voorlichting;
 • Personeelsplanning;
 • Werving en selectie;
 • Aanstelling nieuwe medewerker en introductie;
 • Functieomschrijving;
 • Arbeidsvoorwaarden;
 • Opleidingen;
 • Personeelsbeoordeling / Loopbaanontwikkeling;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Verlofrechten;
 • Ziekteverzuim;
 • Standaarddocumenten;
 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Huishoudelijke-/bedrijfsreglement;
 • Ondernemingsraad / Medezeggenschapsraad.

Voordelen:

 • Goedkoop;
 • Snel;
 • Blauwdruk voor toekomstig personeelsbeleid.
 

Comments are closed.