MKB ondersteuning

Speciaal voor organisaties die (nog) niet over een gespecialiseerde afdeling personeelszaken beschikken bieden wij aparte ondersteuning. Dit houdt in dat wij een vaste personeelsfunctionaris ter beschikking stellen die op regelmatige tijden of op afroep bij u in de organisatie aanwezig is. Deze adviseur ondersteunt u op alle terreinen van het personeelsvakgebied, praktisch en/of beleidsmatig.

Het werkveld van “uw personeelsfunctionaris”:

 • Doorlichting personeelsbeleid middels de HR-QuickScan. (druk hier voor meer informatie)
 • Opstellen en beoordelen arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglementen.
 • Arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld modellen voor studiekostenregeling, autoregeling, klachtenprocedure en kinderopvangregeling.
 • Personeelsadministratie en -informatie, bijvoorbeeld procedures voor indiensttreding, mutaties en uitdiensttreding.
 • Salarisadministratie.
 • Adviseren over en uitvoeren van ontslagprocedures.
 • Interpretatie van CAO’s.
 • Conflicthantering en adviseren over arbeidsrechtelijke vraagstukken.
 • Adviseren over sociaalverzekeringsrecht.
 • Subsidieaanvraag (voor bijvoorbeeld werkplekaanpassing of reïntegratie).
 • Opstellen functieomschrijving.
 • Adviseren over en invoeren van functionerings- en beoordelingssystemen.
 • Training functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Employee benefits, beloningsstructuur en prestatiebeloning.
 • Adviseren over loopbaanbeleid en begeleiding van loopbaaninterventies.
 • Uitvoeren van werving- & selectieopdrachten.
 • Uitvoering Arbo-wet; risico-inventarisatie en -evaluatie, enz.
 • Zwangerschapsvervanging (fulltime of parttime).
 • Verzuimbegeleiding, reïntegratie en terugdringen van ziekteverzuim.

;De voordelen:
U beschikt altijd op het juiste moment over de juiste kennis en ervaring in uw bedrijf. Daarnaast kunnen de functionarissen zich onafhankelijk opstellen en zijn er geen persoonlijke belangen die processen verstoren. Tenslotte kan het inzetten van externe personeelsfunctionarissen ook kostenbesparend werken. U heeft immers slechts kosten op het moment dat werk uitgevoerd moet worden.

Kosten:
Voor meerdere dag(en)delen per maand of parttime-opdrachten doen wij u graag een aantrekkelijke aanbieding. Voor projecten of parttime-opdrachten werken wij met een vooraf overeengekomen “all in” prijs (inclusief onbeperkt telefonisch- en/of email-contact). Heeft u behoefte aan een oriënterend of kennismakingsgesprek dan vernemen wij dat graag. Uiteraard zijn er geen kosten verbonden aan dit gesprek.

 

Comments are closed.