Human Resource Management interim

Het kan voorkomen dat er in uw organisatie behoefte is aan een interim Human Resource Manager. De redenen hiervan kunnen divers zijn: een vacature, ziekte, zwangerschapsverlof, zorgverlof, sabattical leave, een plotseling optredende calamiteit of u heeft tijdelijk extra capaciteit nodig op uw HR-afdeling.

HRM select kan op korte termijn, afhankelijk van de behoefte, een interim HR-manager leveren. Alvorens wij kandidaten leveren gaan we met u om de tafel zitten om de behoefte te beoordelen en wij zullen vanuit onze HR-expertise u daarbij adviseren. Voor een succesvolle invulling van een vacature is een juiste inventarisatie een must. We kijken samen met u naar de omvang en het niveau van de interim-opdracht, de verwachte duur, maar we kijken ook naar de organisatiestructuur, bedrijfscultuur en beïnvloedende omgevingsfactoren. HRM select bemiddelt en werkt met HR-professionals van verschillende opleidings- en ervaringsniveaus. Succesvol vullen wij vacatures in op verschillende niveaus, van operationeel tot strategisch managementniveau, van de uitvoerende personeelsfunctionaris tot aan de HR-directeur.

Vaste collega:

Bij permanente behoefte aan een interim HR-manager kunt u uiteraard HRM select inschakelen. Wij nemen bepaalde activiteiten over en daarnaast bieden wij, indien nodig, extra ondersteuning. Door de kennis die wij hebben opgebouwd over de organisatie kunnen wij direct inspelen op de issues.

 

Comments are closed.